ඉතිහාසයක් කියන්නේ තෝරාගැනීමකටය !

Written by

ඉතිහාසයක් කියන්නේ

තෝරාගැනීමකටය

තේරීම දඩයක්කරුගේය


මම මුවා දුටුවෙමි

හඹාගියෙමි

විද හෙළූයැමි

මිසක,


දුනු හී දැරූවෙකු දුටිමි

පැනගියෙමි

ඇළපත දෙසින් වේදනාවක් දැණිනි


කියන්නට කෙනෙක්

ඉතිරි නොම වේ මය


විජිත පුර බලකොටුව බිඳ හෙළූ දා

කිතුලෙන් වැටී කොන්ද බිඳගත්

සේතුවා කවරෙක් හඳුනයිද


කඩොලැතු මතක මුත්

එළාරගෙ ඇතුගෙ නම

කී දෙනෙක් හට වැදගත්ද


ඉතිහාසයක් කියන්නේ

තෝරාගැනීමකටය

තේරීම දඩයක්කරුගේය


වීරයින් සාපේක්ෂය

කාලානුරූපව බිඳ වැටෙන සුළුය

ඉතිහාසගත වීරයින් ගැන

කවර නම් කතාද තව


මොහොතකින් සිරුර

සුණුවිසුනු කරගත්

හසලක ගාමිනී විරුවෙකි

උපවාස කර

දියබිඳක් හෝ නැතිව මියගිය

තිලීපන් ද්‍රෝහියෙකි


කැණිමක ගැඹුර

තීරණය කෙරෙනුයේ

කණින්නා මෙහෙයවන දැක්මය


ඉතිහාසයක් කියවන්න

එහි සත්‍ය නොසොයන්න

ලියූවන් ගේ නෙතින්

උන් දැක්ම කියවන්න


~ රුවන් නෙලූ

Article Categories:
සාහිත්‍ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares