සදැස්

සදැස් (77)

සීතල දුරුත්තට

වහින්නට

සදිසි...

අහස් ගැබ සේම

අඳුරු නුඔ 

මුව මඩල...

පාරවයි

කලූමයි සුදූමයි නොවී

කලුයි සුදුයි වූවා නම්

ඔයා ළඟයි තාමත් මං..

කලූම ටික සාතන් වී

 

ම‍ා ඈතට වීසි කළා

සුදූම ටික වද දුන්නේ

මතක වේශයෙන් ඇවිදින්

සුදූම නම් ඒත් මරුය

පුන් නෙළුම්  නෙළුමන් නෙලා මල්  ආසනේ නළලත      තියා

රන් කොතේ  සිළුමිණ     බලා  අත්     මුදුන් බැඳ ගාථා    කියා

කල්     බලා   පිරුමන්      පුරා  කිළි සෝදලා පිරුවට       තියා

මන්  බැඳන්   බලපන්     පුතේ  අර  මහ සෑය මැද නුඹෙ   පියා

කාලයක් එක දිගට නෙතු අග

කල් ඉකුත් වූ හීනයක් විය

උරාගෙන 

ජීවිතෙන් බිඳ බිඳ

මේ විසල් ලොව

දියව ගිය හැටි...,

කනගරායන් ආරු

උතුරටම ගලාපන්

කන්මනී හැංගිච්ච

තල් අරණ සොයාපන්

වර්ණවත් කළෙමි 

මා සතු සියලු වර්ණ ගෙන 

පිළිවෙළකට 

නෙක නෙක පැහැ යොදා 

වත්මන ඒ පැහැ සියල්ල සෝදා දමා 

අැය... 

තවරා ගන්නට සුදානම් ය 

කළු ම කළු වර්ණය

 

 

සීත කාලය ඇවිත් නපුරු සුළඟත් අරන්

වසන්තය පැන ගොසින් අපේ ජීවිත වලින්

රුදුරු දිය නිවසෙ අපෙ පා පඩිය මත ඉඳන්

සරදමට සිනාසී සිටියි එබිකම් කරන්

 

 

රුපියලෙන් රුපියලට එකතු කොට කැටේ මම

මිලට ගත් ආදරෙන් මගේ පොත් මිතුරු කැළ

තියන්නට තැනක් නැත අපිට උඩු මහල් නැත

ඇඳුම් ටික අරගත්තා දුවේ අපි යමං දැන්

 

 

ස්වභාවික පිහිටීම මේ බිමේ තිබුණු පෙර

හාරලා ගොඩගසා පස් කඳන් කැමති ලෙස

වතුර බැහැ යන්‍‍නෙ නෑ ජල කානු එකිනෙකට

යක්ෂයන් පිනුම් ගැසු භූමියකි කොළඹ අද

 

 

පාසලට පන්සලට එකතු වී අසරණව

මිතුරියකි සියල්ලම පස් කන්ද යට තිබෙන

තනත්නට පෙර නිවස බලන්නට සුදුසු තැන

දැන් කියති මහත්තරු අපි ඕවා දන්නවද

 

 

සැඟවිලා ඇය මුල්ලෙ ගවුම් කොන වසා ගෙන

මම දුන්නෙ මට තිබුණු එකම එක ලේන්සුව

පළමු වර මෙය නොවේ අනාථව අසරණව

අවසානයත් නොවන බව කෙසේ ඉවසම්ද..